Πανεπιστημιακά Δοκίμια

Εάν βρίσκεστε στον δρόμο σας για οποιασδήποτε μορφής πτυχίου, γνωρίζετε ότι πολλές φορές χρειάζεστε να συγγράψετε μια εντυπωσιακή και σημαντική αναφορά. Επιλέγοντας αυτήν την υπηρεσία, θα έχετε την συμβουλή και την σύνταξη βοήθειας που χρειάζεστε για να γράψετε το καλύτερο σας δοκίμιο και να βελτιώσετε τις ευκαιρίες σας για την είσοδο σας σε ένα ανώτατο κολλέγιο.

Βοηθάμε τους αιτούντες σαν εσάς να κερδίσουν την αποδοχή τους σε ανώτατα πανεπιστήμια με μια μικρή αμοιβή. Παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες σύνταξης και συμβουλών σε συνάρτηση με τις ανεκτίμητες πληροφορίες και εμπειρία μας.

Το μόνο που χρειαζόμαστε από εσάς είναι πληροφορίες, λόγω του γεγονότος πως αυτά τα δοκίμια είναι συνήθως ομαδοποιημένα από τα ενδιαφέρονται των αιτούντων, τα χόμπι τους, το παρελθόν τους ή από μοναδικές εμπειρίες ή είναι συγκεκριμένα δοκίμια τύπου ερωτήσεων. Ανεξαρτήτως του προβλήματος έχουμε την λύση, θα εργαστείτε δυνατά με κάποιους από τους καλύτερους σε αυτό τον τομέα για να σας παρέχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ελπίζοντας ένα εργαλείο για ένα επιτυχές «άνοιγμα» σε ένα νέο πτυχίο.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ:

  • 50 ανα σελίδα δοκίμια αποδοχής
  • Φόρμα UCAS: 300
  • Φάκελος αιτούντος: 1.500

(Ένας φάκελος συνεπάγεται όλα τα αναγκαία και απαιτούμενα έγγραφα όπου ένας φοιτητής χρειάζεται να στείλει σε ένα Πανεπιστήμιο για να λάβη αποδοχή για ένα πτυχίο ή σχήμα τάξης. Συμπεριλαμβάνει την δική μας προσωπική φόρμα επικοινωνίας και παρουσίασης, η οποία ανακτήθηκε μετά από χρόνια εμπειρίας, και η οποία σημαντικά αυξάνει την ευκαιρία σας για επιτυχία στο επιλεγμένο ινστιτούτο).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Όλες οι τιμές είναι σε Euros. Μια σελίδα αποτελείται από 225 λέξεις. Διπλό διάκενο. Γραφή : Arial 12pt. Υπάρχει ένας ελάχιστος χρόνος των 7 ημερών για αυτήν την υπηρεσία.